U agoniji

Drama "U agoniji" možda najpoznatijeg domaćeg dramatičara modernizma Miroslava Krleže objavljena je u "Hrvatskoj reviji" 1928. godine. Nakon toga je objavljena zasebno u Beogradu 1931. i u svesku "Glembajevi" u Zagrebu 1932. godine. Sve do trideset godina kasnije (1962.) ova se drama sastojala od samo dva čina, a izdanje "Glembajevi. Drame" (Zagreb, 1962.) sadržavalo je i … [više]

U glib

"U glib" je socijalna pripovijetka Vjenceslava Novaka objavljena prvi puta u Vijencu 1901. godine. Glavna tema djela je odnos između siromašnih i bogatih prikazan kroz odnos dvojicu prijatelja koje je dijelila klasna razlika. Upoznajemo njih, njihove živote, dileme, strahove i borbe. U ovoj emotivnoj priči najbolje se vidi koliko siromašnog čovjeka život može zakinuti upravo … [više]

U očekivanju Godota

"U očekivanju Godota" najpoznatija je drama Samuela Becketta. Podijeljena je u dva čina. Izvorno je napisana na francuskom jeziku, a autor ju je sam preveo na engleski jezik. Drama je kasnije postigla veliku popularnost te je prevedena na brojne druge svjetske jezike. Razlog velike popularnosti ove drame koja u sebi nema nikakvu dramsku radnju, leži u tome da iz nje možemo … [više]

U potrazi za izgubljenim vremenom

Romaneskni ciklus Marcela Prousta "U potrazi za izgubljenim vremenom" sastoji se od sedam dijelova: Put k Swannu (Combray, Jedna Swannova ljubav, Zavičajna imena  - ime); U sjeni procvalih djevojaka (Oko gospođe Swann, zavičajna imena - zavičaj); Vojvotkinja de Guermantes (I, II); Sodoma i Gomora (I, II); Zatočenica (I, II); Bjegunica; Pronađeno vrijeme. Kao glavni lik … [više]

U registraturi

"U registraturi" predstavlja najbolji i ujedno najčitaniji roman hrvatskog realizma. Izlazio je u nastavcima u "Vijencu" 1888. godine, a kao cjelina je izašao tek 1911. godine. Mnogi su govorili da se u romanu nalazi previše nemorala i zato nije mogao odmah biti objavljen u komadu. Roman U registraturi je podijeljen na tri dijela. U prvome dijelu pripovijedač opisuje spise … [više]

Ubojstva u Rue Morgue

Djelo počinje raspravom o analizi i analitičarima na koju se nadovezuje pisanje o šahu i kartanju. Sama radnja počinje kad pisac priča o Monsieur C. Augustu Dupinu kojeg je upoznao u Parizu. On je nizom okolnosti izgubio svoje bogatstvo i jedini luksuz koji je imao u životu su bile knjige. On i pisac dijelili su ljubav prema knjigama. Upoznali su se u knjižnici te su nakon … [više]

Ujak Vanja

Drama Antona Pavloviča Čehova "Ujak Vanja" u sebi sjedinjuje više tipova drama. Tako možemo uočiti lirsku, psihološku, impresionističku dramu i dramu atmosfere. Autor je naglasak stavio na čovjeka, na njegovu psihološku karakterizaciju, a ne zanima ga previše radnja koja je tu tek sporedna, kako bi se kroz nju opisali likovi. On se bavi psihološkim opisima likova i atmosfere … [više]

Ulica predaka

Ulica predaka je roman s glavnom temom odrastanja jedne djevojčice, za koju se na prvi pogled čini kao da ima sve i zbog čega joj zavide sva ostala djeca. Ona je zapravo usamljena djevojčica. Ulica predaka predstavlja atipični roman u kojem nema dječjih maštanja na koje je čitatelj naviknuo te radnje koja svakoga drži napetim do samog kraja. U romanu ne postoji idealna slika … [više]

Uliks

Roman "Uliks" je podijeljen na tri dijela i ima osamnaest poglavlja. Osnovna radnja je jednostavna, a odvija se 16. lipnja 1904. godine gdje se prati Stephen Dedalus kao jedan od glavnih junaka. Takva radnja obuhvaća svakodnevne djelatnosti glavnih likova te kao takva služi kao podloga za narativnu kompoziciju. U romanu se koristi nekoliko pripovjednih tehnika od kojih se … [više]

Umišljeni bolesnik

Priča počinje kada Argan radi obračun mjesečnih troškova koji su nastali uslijed liječenja. Sluškinja Toinette za to vrijeme s podsmijehom gleda na njega i na to kako je riječ o hipohondriji. Aragan ima ženu i dvije kćeri iz prvoga braka. Slijedi razgovor Angelique, Arganove kćeri i Toinette koji nam donosi spoznaju da je Angelique zaljubljena, ali nije sigurna radi li se o … [više]

Urota Zrinsko-frankopanska

U romanu Eugena Kumičića stvarno i opširno su opisana povijesna događanja tj. način na koji je bečki Dvor kompletno uklonio povijesnu i moćnu hrvatsku obitelj Zrinskih i Frankopana. Roman "Urota Zrinsko-frankopanska" daje širu sliku o poznatom povijesnom događaju i o osobama koje su sudjelovale u tom dijelu prošlosti. Zahvaljujući djelu Eugena Kumičića svatko je mogao … [više]

Uzbuna na Zelenom Vrhu

Zeleni vrh nalazi se na periferiji jednog velikog grada. U tom naselju kuće su nasumično porazbacane s obje strane oko velikog jezera. U blizini se nalazi i šuma. U vrijeme radnje još uvijek se osjeća nedavno završeni Drugi svjetski rat. Ljudi nemaju posla, kino ne radi, tramvaji još ne voze, a oni koji imaju tu sreću da mogu naći posao, rade za mali novac pa jedva … [više]