Lektire za 8. razred osnovne škole

 • Antoine de Saint Exupery: Mali princ
 • August Šenoa: Branka; Prosjak Luka
 • Dinko Šimunović: Alkar
 • Anna Frank: Dnevnik Anne Frank
 • Dragutin Tadijanović: Srebrene svirale
 • Đuro Sudeta: Mor
 • Ephraim Kishon: Kod kuće je najgore
 • Ernest Hemingwey: Starac i more
 • Eugen Kumičić: Sirota; Začuđeni svatovi
 • Goran Tribuson: Legija stranaca; Ne dao Bog većeg zla; Rani dani
 • Ivan Goran Kovačić: Pripovijetke
 • Josip Laća: Grand hotel
 • Karl Bruckner: Sadako hoće živjeti
 • Maja Brajko Livaković: Kad pobijedi ljubav
 • Marija Jurić Zagorka: Kći Lotršćaka
 • Mate Balota: Tijesna zemlja
 • Michael Ende: Beskrajna priča; Momo
 • Milena Mandić: Pokajnik
 • Miroslav Krleža: Djetinjstvo, Bitka kod Bistrice Lesne
 • Nada Mihelčić: Bilješke jedne gimnazijalke
 • Nancy Farmer: Kuća škorpiona
 • Nick Hornbv: Sve zbog jednog dječaka
 • Pero Budak: Mećava
 • Richard Bach: Galeb Jonathan Livingston
 • Sanja Pilić: O mamama sve najbolje; Sasvim sam popubertetio
 • Silvija Šesto: Debela; Tko je ubio Pašteticu; Vanda
 • Slavko Kolar: Breza
 • Sunčana Škrinjarić: Čarobni prosjak; Ulica predaka
 • Tomislav Milohanić: Deštini i znamenje
 • Višnja Stahuljak: Don od Tromeđe; Zlatna vuga
 • Vladan Desnica: Pravda
 • William Shakespeare: Romeo i Julija
 • Zlatko Krilić: Krik

Lektire za osnovnu školu:

Lektire za srednju školu: